Üye Girişi

Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

11 Mart 2012 Genel Kurul kararları

ONUR 1 VİLLALARI SİTESİ

1. Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

 

Onur Konut Yapı Kooperatifinin tasfiyesini takiben oluşturulan Onur 1 Villaları Sitesi birinci olağan genel kurul toplantısı, toplam 46 üyeden 19 unun şahsen, 8 inin vekaleten olmak üzere toplam 27 sinin katılımıyla toplantı yeter sayısının temin edilmesi üzerine 11 Mart 2012 tarihinde Site Yönetim Merkezinde saat 14.00 de toplanarak gündemi görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

 

1- Site geçici Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Erdal tarafından üyelere genel bilgi verildi.

2- Divan Başkanlığına Emin Alımcı, Başkan Yardımcılığına Aydemir Atmaca, Sekreterliklere Zeyni Söylemez ve Melek Beyazit ‘in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Site isminin “Onur 1 Villaları” olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Site Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aşağıda ad ve soyadları yazılı kişilerin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine:      Veli Alımcı

                                                              Bahattin Sekkin

                                                              Selahattin Erdal

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:  Aydemir Atmaca

                                                             Seyit Ahmet Aras

                                                             Turgay Yeter

 

Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine:      Melek Beyazit

                                                             Aytekin Fakılı

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:  Mehmet Şener

                                                             Zeki Afşar

 

5- Sitemizin yeni kurulması sebebiyle öncelikle yapılması gereken hususlar görüşülmüş ve;

 

  1 -Site güvenliği için site çevresinde bulunan tüm giriş kapılarının yaptırılmasına araç giriş-çıkış kapılarının otomatik açılır ve kapanır şekilde yapılmasına, yanlarında yaya giriş kapılarının yapılmasına ve otomatik emniyetli giriş sistemlerinin konulmasına oybirliği,

 

  2-Ön cephede bulunan konutların giriş kapılarının standart olarak bir an evvel sahiplerince yaptırılmasına oybirliği, bu suretle yapılacak kapı maliyetlerinin %25 i oranında Site tarafından mali katkı sağlanmasına oy çokluğu,

 

  3-Ön cephe (kuzey) demirlerinin yükseltilmesine oy birliği,

 

  4- Site güvenliği ve çevre bakımı için bir bekçinin sigortalı olarak çalıştırılmasına, masraflarının ve genel aydmlatma elektrik giderlerinin kardeş sitelerle birlikte eşit paylaşılmasına ve yönetim merkezi giderlerinin Onur 2 Villaları Sitesi ile eşit üstlenilmesine oy birliği,

 

  5-Site sakinlerimizin ihtiyacı için çöp depolama yeri yaptırılması veya çöp konteyniri konulmasına oy birliği,

 

  6-Konut balkonlarının ve terasının cam ile kapatılabilmesine ve bodrum kat pencerelerinin büyütülebilmesine izin verilmesine oy birliği,

 

  7-Site içinde araçların azami 15 km/s hız yapabilmesine oy birliği,

 

  8-Sitedeki konutların ticari amaçla veya mesken dışında kullanılmamasma oy birliği,

 

  9-Sitedeki genel görselliğin bozulmamasma oy birliği,

 

  10-Kendi bahçesi dışma başıboş bırakmamak ve komşuları rahatsız edici hayvan türü beslememek kaydıyla sakinlerin evcil hayvan besleyebilmelerine izin verilmesine oy birliği,

 

  11-Sitenin yeşil alan sulama ihtiyacı için su abonesi olunmasma oy birliği,

 

 

6-  Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık 50 TL “TR77 0006 4000 0014 3860 0706 02” nolu İBAN numarasına site aidatı ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin aidattan muaf tutulmasına oy birliği,

 

İle karar verildi.

 

7- Dilek ve Temenniler

 

  1- Site güvenliği içiıı güvenlik kameralarmın yaptırılması,

  2- Kapı ve penceresi henüz yapılmamış konutlarm garaj kapısı dahil kapı ve pencerelerinin en kısa zamanda sahipleri tarafından yaptırılması,

 

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

 

 

                                              Divan Başkanı     Divan Başk. Yrd         Sekreter              Sekreter

                                               Emin Alımcı        Aydemir Atmaca    Zeyni Söylemez      Melek Beyazit

 

 

 

 

 

 

Resmi:

Yorum

Henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.05 saniye
194,000 Tekil Ziyaretçi